Det pædagogiske læringsmiljø er til stede hele dagen; i de daglige rutiner, leg, børneinitierede aktiviteter, planlagte aktiviteter samt i de spontane aktiviteter.  Det giver dit barn den bedste mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

 

 • 6.15 - 7.00:
  Serverer vi morgenmad i Palettens vuggestue afdeling, for både børnehavebørn og vuggestuebørn.

 • 7.00: 
  Åbner Bikuben i børnehaveafdelingen, hvor der bliver serveret morgenmad indtil kl. 7.30
  Det er vigtigt at overgangen fra hjemmet til børnehaven er en rar og tryg oplevelse, både for barnet og forældrene.
  Derfor har vi meget fokus på at tage godt imod dit barn om morgenen. 

 • 8.00:
  Åbner alle stuer i Børnehaveafdelingen. Efterhånden som børnene bliver afleveret finder de sammen i små legegrupper. Børnene bliver også præsenteret for mindre aktiviteter. F.eks. Lego, perler, puslespil mm.

 • 9.00:
  Holder vi frugtsamling. Her arbejder/ leger vi b.la. med barnets sproglige udvikling; sange, fokusord, rim, modsætninger, dialog, dialogisk læsning mm.

 • 9.30 - ca. 11.30:
  Her arbejder vi i mindre grupper med forskellige aktiviteter ud fra “Den styrkede pædagogiske læreplan” F.eks.; Ture ud af huset, motorik i fællesrummet, kreativ på værkstedet.
  FNs Børnekonvention fokus på barnets ret til leg og medbestemmelse står centralt. Derfor skaber vi tid og rum til leg.
  Aktiviteterne er en vekselvirkning mellem at vi tager udgangspunkt i børnenes ideer og de voksnes planlagte aktiviteter.

 • Ca. 11.30:
  Spiser vi frokost på stuerne. Vi vægter et hyggeligt og roligt miljø, hvor der er ro til gode samtaler.

 • 12.00:
  Går vi i garderoben, som også er et vigtigt læringsrum. Børnene kommer derud i mindre grupper.
  Vi understøtter børnene i at blive selvhjulpet og opfordrer dem til at hjælpe hinanden, så der opstår gode børne fællesskaber.

 • 12.00 - 13.30:
  Leger vi ude på vores legeplads. Vi er så heldige at have en stor og god legeplads, der styrker barnets motoriske udvikling.
  Vi har balancebum, gynger, karruseller, terrænskift og legeredskaber der styrket de sociale fællesskaber mm.

 • 13.30 - 13.45:
  Spiser vi eftermiddagsmad på stuerne. Eftermiddagsmaden er tilberedt i vuggestuen.

 • 14.00:
  Børnene leger på deres stuer.

 • 15.30:
  Nu er der en del af børnene der er hentet, derfor begynder vi at slå stuerne sammen.


  Mandage - torsdage lukkes 16.45
  Fredage lukkes 15.45
  Nogle gange lukker vi i fællesrummet andre gange på stuen.

 

Publiceret 17-06-2020