Jeres barn skal starte i børnehaveklasse i det år, hvor det fylder 6 år.

I Palettens børnehaven arbejder vi pædagogisk på at gøre jeres barn parat til at møde skolen. Vi holder samtaler i oktober/november måned, hvor vi sammen med jer drøfter, hvad der skal fokus på i den sidste tid i jeres barns børnehaveliv. I denne samtale udfylder vi i fællesskab et skema som jeres barns skole vil modtage og hvor der er beskrevet de vigtigste ting som skolen skal vide om jeres barn.

Vi arbejder ud fra retningslinjer beskrevet i Skive Kommunes overgangskoncept "De gode overgange"

Daginstitutionen Paletten arbejder primært sammen med de to skoler der er i vores lokalområde Brårup Skole og Ådalsskolen. Hvert år planlægges hvordan overgangen skal finde sted og hvordan der bygges bro mellem børnehave og skole.

Den sidste tid barnet er i børnehaven arbejdes der med den samlede gruppe af kommende skolebørn.

Publiceret 19-01-2017