Jeres barn skal starte i børnehaveklasse i det år, hvor det fylder 6 år.

I Palettens børnehave, arbejder vi pædagogisk på at gøre jeres barn parat til at møde skolen.
Vi holder samtaler i oktober/november måned, hvor vi sammen med jer drøfter, hvad der skal fokus på i den sidste tid i jeres barns børnehaveliv. 
I denne samtale udfylder vi i fællesskab et skema, som jeres barns skole vil modtage og hvor der er beskrevet de vigtigste ting som skolen skal vide om jeres barn.

Vi arbejder ud fra retningslinjer beskrevet i Skive Kommunes overgangskoncept "De gode overgange"

Daginstitutionen Paletten arbejder primært sammen med de to skoler der er i vores lokalområde, Brårup Skole og Ådalsskolen.
Hvert år planlægges hvordan overgangen skal finde sted og hvordan der bygges bro mellem børnehave og skole.

Den sidste tid barnet er i børnehaven, arbejdes der med den samlede gruppe af kommende skolebørn.

Se mere under: Bikuben - gruppen af kommende skolebørn

Publiceret 17-06-2020