Vi skal arbejde hen mod robusthed og selvhjulpenhed:

  • Selv klare toiletbesøg.
  • At holde på blyant, klippe, knappe, binde, lyne ned m.m.

  • At rette sin opmærksomhed mod et fokus og have fælles opmærksomhed, herunder f.eks. at modtage en kollektiv besked.

  • At have klar fornemmelse for, at forskellige former for samvær, kræver forskellige former for adfærd.

  • Klæde sig selv på og vurdere påklædning efter vejret.

  • At have fornemmelse for passende omgangsformer, f.eks. tale pænt, vente på tur m.m.

  • Kunne vise hensyn til andre.

  • Kunne blive i aktiviteter/leg.

  • Robusthed omkring aflevering.

 

Citat fra brobygningsfolderen, Brårup Skole: 
Barnet skal i skolen kunne takle uforudsigelige situationer, beslutte selv og hjælpe hinanden - og så skal de have lært et vist minimum af pli og almen dannelse.

Publiceret 17-06-2020