I Dagtilbuddet Valhalla og Paletten er der i 2016/2017 etableret en overgangsbestyrelse med 5 forældrerepræsentanter fra hver afdeling. 

Overgangsbestyrelsen skal bl.a. arbejde med hvordan en fælles bestyrelse skal sammensættes i fremtiden. Forældrebestyrelsens medlemmer er valgt for to år af gangen og vælges på et forældremøde i efteråret. Derudover er der valgt medarbejderrepræsentanter fra de to afdelinger.

Områdelederen deltager i møderne som sekretær. Der afholdes 4-5 møder årligt.

Publiceret 10-10-2019