Den pædagogiske læreplan er et aktivt og internt arbejdsredskab for medarbejdere, ledelse og institution.

Den pædagogiske læreplan har fokus på praksisudvikling og kvalitet i dagtilbuddet og har fokus på ”hvordan” frem for at være en ønsket plan. 

Den pædagogiske læreplan er ikke være en lang rapport, som i detaljer beskriver dagtilbuddets arbejde med det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. 

Den indeholder nogle overordnede relevante refleksioner og eksempler på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet.

Eksemplerne skal være retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene. 

Den pædagogiske læreplan er ”levende”, idet der jævnligt bliver tilføjet nye refleksioner og handlinger i den.

Rigtig god læselyst!

Publiceret 24-06-2021