Personalet i Daginstitutionen Paletten består af erfarne og kompetente pædagoger og pædagogmedhjælpere. 

De fleste har været her i mange år og har et godt fagligt kendskab til hinanden og arbejder sammen på tværs i de enkelte afdelinger.

 

Her er et meget engageret personale som løser de opgaver der er i en pædagogisk institution. 
En stor del af personalet har benyttet sig af kurser eller uddannelse fra kursuskataloget i Skive Kommune og har deltaget i Diplommoduler med forskelligt indhold.
Til finansiering af dette er der blevet søgt midler fra den kommunale kompetencefond og personalets fravær er dækket af midler fra jobrotationspuljen.

 

Der er p.t. ansat flg. i Paletten:

 

Vuggestuen:

5 pædagoger

1 pædagogmedhjælper 

 

Børnehaven:

5 pædagoger

1 pædagogisk assistent

1 pædagogmedhjælper

 

Herudover er der ansat:

1 områdeleder

1 pædagogisk leder

1 pædagogstuderende (på skift mellem vuggestue og børnehave)

1 kontorassistent

1 pedel

 

 

 

 

Publiceret 17-06-2020