Personalet i Daginstitutionen Paletten består af erfarne og kompetente pædagoger og pædagogmedhjælpere.  De fleste har været her i mange år og har et godt fagligt kendskab til hinanden og arbejder sammen på tværs i de enkelte afdelinger.

 

Her er et meget engageret personale som løser de opgaver der er i en pædagogisk institution. En stor del af personalet har benyttet sig af kurser eller uddannelse fra kursuskataloget i Skive Kommune og har deltaget i Diplommoduler med forskelligt indhold. Til finansiering af dette er der blevet søgt midler fra den kommunale kompetencefond og personalets fravær er dækket af midler fra jobrotationspuljen.

 

 

 

 

 

Publiceret 19-01-2017