Vi arbejder ud fra retningslinjer beskrevet i Skive Kommunes overgangskoncept "De gode overgange"

Når børnene når børnehavealderen fortsætter de fleste i Palettens børnehave afdeling. 

Vuggestuebørnene kommer på besøg i den børnehavegruppe de skal gå i og prøver hvordan det er at gå i børnehave.

Pædagogerne i børnehaven informeres om relevant viden vedr. deres nye barn på gruppen.

Forældrene inviteres også på besøg i børnehaven sammen med deres barn og får en samtale med personalet omkring netop deres barn.

Ca. 3 måneder efter start i børnehaven afholdes der en forældresamtale.

Publiceret 10-10-2019